Kvalitetssikring

Sundhedsstyrelsen har udstukket retningslinier
for kvaliteten af det udstyr man bruger, når man
skal diagnosticere radiologiske undersøgelser.

Monitorer og udstyr skal jævnligt kontrolleres og
optimeres, og herefter rapporteres til Sundheds-
styrelsen på deres forlangende. Eksempelvis
skal man månedligt kontrollere at monitoren kan
vise billeder i diagnostisk (DICOM) kvalitet.
Hvis man ikke har en diagnostisk monitor, kan man ikke lave disse kontroller og optimeringer.

På en almindelig PC monitor, skal der desuden anvendes en højere stråledosis, for at kunne se flest detaljer i røntgenbilledet, hvilket ikke er optimalt af hensyn til patientsikkerheden.
Ved de diagnostiske monitorer kan man kalibrere dem og igen få de mest optimale forudsætninger for diagnosticering - altså igen kunne se billederne i DICOM-kvalitet.
Ved en almindelig PC monitor bliver billedkvaliteten blot ringere og ringere, uden mulighed for at genskabe en høj kvalitet.

it-mark tilbyder ikke blot et stort udvalg af diagnostiske monitorer, men kan også hjælpe med kvalitetssikringen af de diagnostiske monitorer virksomheden allerede har.
En gang årligt skal monitorer, der bliver brugt til diagnosticering, måles og evt. kalibreres for at leve op til lovgivningen.

it-mark tilbyder

it-mark tilbyder at lave halv- eller helårlige eftersyn af jeres diagnostiske monitorer, som et led i den interne kvalitetssikring.

De monitorer der kan kalibreres, kalibrerer it-mark. Nogle monitorer kan dog ikke kalibreres.

Uanset om monitoren kan kalibreres eller ej, udarbejdes der en rapport til dokumentation for monitorens niveau. Denne rapport kan bruges til dokumentation til samarbejdspartnere og andre instanser som kan kræve dokumentation for kvalitet.

  • Undgå at udskifte monitorer unødigt
  • Få dokumentation på monitorens niveau
  • Hav altid de mest optimale forudsætninger når der skal diagnosticere
  • Kalibreringscheck

Ring og hør mere om hvad it-mark kan tilbyde jer, eller bestil en statuskontrol i it-marks Webshop med det samme.

Vidste du

at du kan købe medicinske monitorer nemt, hurtigt og billigt i vores Webshop?

Denne side anvender cookies. Vi bruger cookies til at indsamle statistik over side trafik og lignende, for at optimere sidens indhold. Læs mere

OK